ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв- 11 ос.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 0 ос.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 ос.
Фонд оплати працi - 329 тис.грн.