ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ВАТ "НДI ПА"
3.1.3. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 79059
3.1.5. Область, район Львівська область, Шевченкiвський
3.1.6. Населений пункт м.Львiв
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Плугова, 6

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ №481380
3.2.2. Дата державної реєстрації 06.02.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 287969.25
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 287969.25

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"
3.3.2. МФО банку 320843
3.3.3. Поточний рахунок 26007032981
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
3.3.5. МФО банку д/в
3.3.6. Поточний рахунок д/в

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
68.20 Надання в оренду й експуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
д/в д/в
д/в д/в

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента