ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-66
e-mail: ndi2017@ukr.net
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Річний звіт за 2011 рік

Основні відомості

Скорочене найменування ВАТ "НДI ПА" 

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва ААБ №741809 
Дата видачі 06.02.1995 
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради 
Зареєстрований статутний капітал 287 969.25 
Сплачений статутний капітал 287 969.25 

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ПАТ "ВТБ" 
МФО банку     385316 Рахунок    26004301008301 
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком АТ "Родовiд Банк" 
МФО банку    385316 Рахунок    26004301008301 

Основні види діяльності
Код за КВЕД Вид діяльності
68.20  Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 
72.19  Дослiдження та експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук 
дIв  дIв