ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 644.000572.000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0.0000.000
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 644.000572.000
Інші операційні доходи 040 0.0000.000
Інші доходи 050 0.0000.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 644.000572.000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 0.0000.000
Інші операційні витрати 090 674.000553.000
у тому числі 091 64.00057.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 0.0000.000
Разом витрати (080+090+100) 120 674.000553.000
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -30.00019.000
Податок на прибуток 140 0.0000.000
Чистий прибуток (збиток) 150 -30.00019.000
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
данi вiдсутнi