ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Особлива інформація на 20.07.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
20.07.2012 Призначено Головний бухгалтер Ткачук Вiра Михайлiвна КС, 461551, 14.02.2006, Сихiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0,000
Зміст інформації Рiшення (наказ) про призначення прийнято Головою-Правлiння - Директором 20.07.2012р. в звязку iз оформленням трудових вiдносин. Посадову особу призначено на невизначений термiн. Попередня посада - з 2001року - по 20.07.2012р. - головний бухгалтер ЗАТ "Народнi реєстри". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.07.2012 Звільнено Заступник Голови Правлiння-Директора з фiнансових питань - Головний бухгалтер Федчук Леся Миколаївна КВ, 321119, 17.06.2004, Шепетiвським МРВ УМВС України в Хмельницькiй областi 0,000
Зміст інформації Рiшення (наказ) про звiльнення прийнято Головою-Правлiння - Директором 20.07.2012р. в звязку iз припиненням трудових вiдносин за власним бажанням звiльненої посадової особи. Посадова особа перебувала на посадi з 05.12.2011року по 20.07.2012р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Замiсть звiльненої посадової особи на дану посаду нiкого не обрано