ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Особлива інформація на 25.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиЧабан Олександр Анатолiйович-, -, -36.31
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Чабан Олександр Анатолiйович (відсутня письмова згода на розкриття паспортних даних), володіє 36,31% статутного капіталу емітента, припинено повноваження 25.04.2017р. Рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови Наглядової ради прийнято загальними зборами емітента 25.04.2017р. (протокол №1/2017) в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді. Посадова особа перебувала на посаді з 01.12.2014 року по 25.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиШулiмов Iгор Вiталiйович -, -, -8.78
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Шулiмов Iгор Вiталiйович (відсутня письмова згода на розкриття паспортних даних), володіє 8,78 % статутного капіталу емітента, припинено повноваження 25.04.2017р. Рішення про припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради прийнято загальними зборами емітента 25.04.2017р. (протокол №1/2017) в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді. Посадова особа перебувала на посаді з 01.12.2014 року по 25.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиНiкiтiн Вiталiй Iванович-, -, -3.11
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Нiкiтiн Вiталiй Iванович (відсутня письмова згода на розкриття паспортних даних), володіє 3,11 % статутного капіталу емітента, припинено повноваження 25.04.2017р. Рішення про припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради прийнято загальними зборами емітента 25.04.2017р. (протокол №1/2017) в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді. Посадова особа перебувала на посаді з 01.12.2014 року по 25.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
25.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиЧабан Олександр Анатолiйович-, -, -36.31
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Чабан Олександр Анатолiйович (відсутня письмова згода на розкриття паспортних даних), володіє 36,31% статутного капіталу емітента, обрано 25.04.2017р. Рішення про обрання (призначення) в склад Наглядової ради прийнято загальними зборами емітента 25.04.2017р. в звязку із необхідностю заповнити вакантну посаду та згідно рішення Наглядової ради від 25.04.2017року обрано на посаду Голови Наглядової ради.Посадову особу обрано на строк 3 роки. Попередня посада протягом останніх 5 - ти років: з 14.04.2011 року по 01.12.2014р.- Голова Спостережної ради товариства, з 01.12.2014 по 25.04.2017 р. - Голова Наглядової ради Товариства, ДП ДГЗIФ Укрiнмаш, радник директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
25.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиШулiмов Iгор Вiталiйович -, -, -8.78
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Шулiмов Iгор Вiталiйович (відсутня письмова згода на розкриття паспортних даних), володіє 8,78% статутного капіталу емітента, обрано 25.04.2017р. Рішення про обрання (призначення) в склад Наглядової ради прийнято загальними зборами емітента 25.04.2017р. в звязку із необхідностю заповнити вакантну посаду.Посадову особу обрано на строк 3 роки. Попередня посада протягом останніх 5 - ти років: з 14.04.2011 року по 01.12.2014р.- член Спостережної ради товариства, з 01.12.2014 по 25.04.2017 р. - член Наглядової ради Товариства, Сокальське вiддiлення ЛОБСМЄ, завiдуючий. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
25.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиНiкiтiн Вiталiй Iванович-, -, -3.11
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Нiкiтiн Вiталiй Iванович (відсутня письмова згода на розкриття паспортних даних), володіє 3,11% статутного капіталу емітента, обрано 25.04.2017р. Рішення про обрання (призначення) в склад Наглядової ради прийнято загальними зборами емітента 25.04.2017р. в звязку із необхідностю заповнити вакантну посаду.Посадову особу обрано на строк 3 роки. Попередня посада протягом останніх 5 - ти років: з 14.04.2011 року по 01.12.2014р.- член Спостережної ради товариства, з 01.12.2014 по 25.04.2017 р. - член Наглядової ради Товариства, ПАТ "Укргазбанк", ПАТ "Надра", завiдуючий відділення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.