ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 02.12.2014

Особлива інформація на 01.12.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова правлiння-ДиректорГадьо Iгор Ярославович-, -, -0
Зміст інформації:
01.12.2014р. припинено повноваження Голови Правління-Директора Гадьо Ігора Ярославовича, частка в статутному капіталі емітента - немає. Рішення про припинення повноважень (звільнення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. на підставі п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді та формування виконачого органу на основі нової редакції статуту . Посадова особа перебувала на посаді з 05.12.2011 року по 01.12.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.Замість звільненої посадової особи нової не призначено (не обрано) в звязку із затвердженням нової редакції статуту та формуванням одноосібного виконавчого органу.
д/нПрипинено повноваженнячлен ПравлінняФедчук Леся Миколаївна-, -, -0
Зміст інформації:
01.12.2014р. припинено повноваження члена Правління Федчук Леся Миколаївна, частка в статутному капіталі емітента - немає. Рішення про припинення повноважень (звільнення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. на підставі п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді та формування виконачого органу на основі нової редакції статуту . Посадова особа перебувала на посаді з 05.12.2011 року по 01.12.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних. Замість звільненої посадової особи нової не призначено (не обрано) в звязку із затвердженням нової редакції статуту та формуванням одноосібного виконавчого органу.
д/нПрипинено повноваженнячлен ПравлінняПанькевич Орест Васильович-, -, -3.54
Зміст інформації:
01.12.2014р. припинено повноваження члена Правління Панькевич Орест Васильович, частка в статутному капіталі емітента - 3,54%. Рішення про припинення повноважень (звільнення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. на підставі п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді та формування виконачого органу на основі нової редакції статуту . Посадова особа перебувала на посаді з 05.12.2011 року по 01.12.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних. Замість звільненої посадової особи нової не призначено (не обрано) в звязку із затвердженням нової редакції статуту та формуванням одноосібного виконавчого органу.
д/нПрипинено повноваженняГолова Спостережної радиЧабан Олександр Анатолiйович-, -, -36.31
Зміст інформації:
01.12.2014р. припинено повноваження Голови Спостережної ради Чабан Олександр Анатолiйович, частка в статутному капіталі емітента - 31,36%. Рішення про припинення повноважень (звільнення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. на підставі п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді та формування Наглядової ради на основі нової редакції статуту . Посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2011 року по 01.12.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.Замість звільненої посадової особи нової не призначено (не обрано) в звязку із затвердженням нової редакції статуту та формуванням Наглядової ради.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Спостережної радиШулiмов Iгор Вiталiйович -, -, -8.78
Зміст інформації:
01.12.2014р. припинено повноваження Члена Спостережної ради Шулiмов Iгор Вiталiйович, частка в статутному капіталі емітента - 8,78%. Рішення про припинення повноважень (звільнення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. на підставі п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді та формування Наглядової ради на основі нової редакції статуту . Посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2011 року по 01.12.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.Замість звільненої посадової особи нової не призначено (не обрано) в звязку із затвердженням нової редакції статуту та формуванням Наглядової ради.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Спостережної радиНiкiтiн Вiталiй Iванович-, -, -3.11
Зміст інформації:
01.12.2014р. припинено повноваження Члена Спостережної ради Нiкiтiн Вiталiй Iванович, частка в статутному капіталі емітента - 3,11%. Рішення про припинення повноважень (звільнення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. на підставі п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді та формування Наглядової ради на основі нової редакції статуту . Посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2011 року по 01.12.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.Замість звільненої посадової особи нової не призначено (не обрано) в звязку із затвердженням нової редакції статуту та формуванням Наглядової ради.
д/нПрипинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїЧабан Iрина Анатолiївна-, -, -33.76
Зміст інформації:
01.12.2014р. припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Чабан Iрина Анатолiївна, частка в статутному капіталі емітента - 33,76%. Рішення про припинення повноважень (звільнення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. на підставі п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді та на основі нової редакції статуту . Посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2011 року по 01.12.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних. Замість звільненої посадової особи нової не призначено (не обрано) в звязку із затвердженням нової редакції статуту та ліквідацією Ревізійної комісії як органу товариства.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїНестерова Зiнаїда Сергiївна-, -, -0.52
Зміст інформації:
01.12.2014р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Нестерова Зiнаїда Сергiївна, частка в статутному капіталі емітента - 0,52%. Рішення про припинення повноважень (звільнення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. на підставі п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді та на основі нової редакції статуту . Посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2011 року по 01.12.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних. Замість звільненої посадової особи нової не призначено (не обрано) в звязку із затвердженням нової редакції статуту та ліквідацією Ревізійної комісії як органу товариства.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїШевченко Тетяна Iванiвна-, -, -2.58
Зміст інформації:
01.12.2014р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Шевченко Тетяна Iванiвна, частка в статутному капіталі емітента - 2,58%. Рішення про припинення повноважень (звільнення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. на підставі п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" в звязку із наближенням закінчення терміну перебування на посаді та на основі нової редакції статуту . Посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2011 року по 01.12.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних. Замість звільненої посадової особи нової не призначено (не обрано) в звязку із затвердженням нової редакції статуту та ліквідацією Ревізійної комісії як органу товариства.
д/нОбраноДиректорГадьо Iгор Ярославович-, -, -0
Зміст інформації:
01.12.2014р. обрано Директора Гадьо Ігор Ярославович, частка в статутному капіталі емітента - немає. Рішення про обрання (призначення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. в звязку із необхідностю заповнити вакантну посаду. Посадову особу обрано на строк 3 роки. Попередні посади, які займав - з 05.11.2011 року по 01.12.2014р.- Голова Правління-Директор товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Відсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.
д/нОбраноГолова Наглядової радиЧабан Олександр Анатолiйович-, -, -36.31
Зміст інформації:
01.12.2014р. обрано Голову Наглядової ради Чабан Олександр Анатолiйович, частка в статутному капіталі емітента - 36,31%. Рішення про обрання (призначення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. в звязку із необхідностю заповнити вакантну посаду. Посадову особу обрано на строк 3 роки. Попередні посади, які займав - з 14.04.2011 року по 01.12.2014р.- Голова Спостережної ради товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Відсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиШулiмов Iгор Вiталiйович -, -, -8.78
Зміст інформації:
01.12.2014р. обрано члена Наглядової ради Шулiмов Iгор Вiталiйович , частка в статутному капіталі емітента - 8,78%. Рішення про обрання (призначення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. в звязку із необхідностю заповнити вакантну посаду. Посадову особу обрано на строк 3 роки. Попередні посади, які займав - з 14.04.2011 року по 01.12.2014р.- член Спостережної ради товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Відсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиНiкiтiн Вiталiй Iванович -, -, -3.11
Зміст інформації:
01.12.2014р. обрано члена Наглядової ради Нiкiтiн Вiталiй Iванович, частка в статутному капіталі емітента - 3,11%. Рішення про обрання (призначення) прийнято позачерговими загальними зборами емітента (протокол № 1/2014) 01.12.2014р. в звязку із необхідностю заповнити вакантну посаду. Посадову особу обрано на строк 3 роки. Попередні посади, які займав - з 14.04.2011 року по 01.12.2014р.- член Спостережної ради товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Відсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.